Reglement 2019/2020

De Univé Jongsenioren wedstrijden/competitie is speciaal opgezet voor spelers Onder19 en jonge senioren t/m 22 jaar. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van een jongsenioren team.

  • Het team bestaat per wedstrijd uit een selectie van maximaal 15 spelers;
  • Het team bestaat uit spelers t/m 22 jaar (op 31 mei 2020 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben);
  • In het team moeten minimaal 5 spelers Onder19 aanwezig zijn;
  • Er mogen maximaal 3 dispensatiespelers worden toegevoegd, waarvan 2 spelers maximaal 26 jaar oud zijn en 1 speler maximaal 29 jaar oud is.
  • Indien een team geen spelers Onder19 kan opstellen, dan mogen er ook geen dispensatiespelers mee doen.

Elke deelnemende vereniging stelt een contactpersoon aan, die namens de deelnemende vereniging contact heeft met de organisatie en de tegenstanders.

De wedstrijden in de Univé Jongsenioren competitie worden door de weeks gespeeld op dinsdag- of woensdagavond.

De thuis spelende vereniging bepaald de aanvangstijd van de wedstrijd.

Alle wedstrijden duren 2 x 45 minuten.

Tijdens de wedstrijd mag er continue gewisseld worden.

De wedstrijden in Groep A worden geleid door een neutraal KNVB scheidsrechterstrio (1 scheidsrechter en 2 assistenten), aangesteld door de organisatie of door de thuisspelende vereniging. (Als het trio wordt aangesteld door de organisatie dan wordt hiervoor aan de thuisspelende vereniging een vergoeding gevraagd van € 45,– voor het trio).

De wedstrijden in Groep B worden geleid door een neutraal KNVB scheidsrechter (elke vereniging neemt een eigen assistent-scheidsrechter mee), aangesteld door de organisatie of door de thuisspelende vereniging. (Als de scheidsrechter wordt aangesteld door de organisatie dan wordt hiervoor aan de thuisspelende vereniging een vergoeding gevraagd van € 15,– voor de scheidsrechter).

Het kan voorkomen dat de organisatie GEEN scheidsrechterstrio of scheidsrechter aan kan stellen, als dit het geval is zal de thuisspelende vereniging alsnog zelf een onafhankelijk scheidsrechterstrio of scheidsrechter aan moeten stellen.

Spelers die door de scheidsrechter met een directe rode kaart of met 2x geel van het veld worden gezonden, zijn automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd in de Univé Jongsenioren competitie geschorst (de contactpersoon van de vereniging dient hierop toe te zien).

Alle gele kaarten tijdens een wedstrijd in de Univé Jongsenioren competitie, worden voor de volgende wedstrijd kwijtgescholden.

In poule A zijn er 3 groepen, in poule B zijn er 2 groepen.
De wedstrijden worden gespeeld op de velden van de thuis spelende vereniging.

Afhankelijk van de poule indeling speelt de vereniging 3 of 4 thuiswedstrijden.

De thuisspelende vereniging zorgt, indien noodzakelijk, voor een afwijkend tenue.

De nr 1, aan het eind van de competitie in:
poule A – groep 1
poule A – groep 2
poule A – groep 3
poule B – groep 1
poule B – groep 2
word kampioen en wint de kampioensschaal.

Vervolgens plaatsen de kampioenen uit poule A groep 1, poule A groep 2 en poule A groep 3 zich voor het Kampioenenbal 2020 wat wordt gespeeld op woensdag 22 april 2020.

Naast de 3 kampioenen zal ook de Kampioen van het Miko Koffie Kampioenenbal 2019 (Fortuna Wormerveer) uitgenodigd worden voor het Kampioenenbal 2020.

Is aan het eind van de poulewedstrijden de stand gelijk, dan wordt de stand bepaald door te kijken naar de hieronder aangegeven mogelijkheden (ook in de aangegeven volgorde):

  1. Het doelsaldo (verrekening van de zelfgemaakte doelpunten en de tegen gekregen doelpunten);
  2. Stand nog steeds gelijk, het totaal aantal zelfgemaakte doelpunten in de competitie;
  3. Stand nog steeds gelijk, het onderlinge resultaat.

De wedstrijden / competitie worden gespeeld volgens het gepubliceerde schema. Hierbij moet opgemerkt worden, dat door de KNVB vastgestelde competitie- of bekerwedstrijden van Onder19, Senioren 1 en Senioren 2 altijd voor gaan.

Naast het bovenstaande is de enige geldende reden om een wedstrijd af te gelasten door “weersomstandigheden”. De organisatie verzoekt in dit geval de spelende verenigingen na te gaan of de wedstrijd omgedraaid kan worden (in plaats van thuis nu uit spelen), lukt dit niet dan dient er in onderling overleg een nieuwe wedstrijddatum vastgesteld te worden.

Voor alle overige afgelastingen die te laat worden doorgegeven (moet uiterlijk op de donderdagavond voor de te spelen wedstrijd) zal de organisatie in Groep A een vergoeding van € 37,50 (vergoeding voor het scheidsrechtertrio) en in Groep B een vergoeding van € 12,50 (vergoeding voor de scheidsrechter) in rekening brengen bij de vereniging die de wedstrijd niet door laat gaan.

Voor alle wedstrijden die afgelast worden moet binnen 14 dagen na de afgelaste wedstrijd een nieuwe speeldatum in overleg met de tegenstander worden vastgesteld, indien dit niet lukt zal de vereniging die voor de afgelasting zorgt 3 verliespunten krijgen en zal de uitslag vastgesteld worden op 2 – 0 of 0 – 2.

Als een vereniging niet op komt dagen of als een vereniging zich niet aan het reglement heeft gehouden dan wordt de uitslag bepaald op een 2 – 0 nederlaag.

Bij het niet op komen dagen van een vereniging zal de organisatie in Groep A een vergoeding van € 60,00 (vergoeding voor het scheidsrechtertrio) en in Groep B een vergoeding van € 20,00 (vergoeding voor de scheidsrechter) in rekening brengen bij de vereniging die niet op komt dagen.

Indien er een nieuwe datum wordt vastgesteld voor de afgelaste wedstrijd is het geen automatisme dat de organisatie een scheidsrechtertrio / scheidsrechter beschikbaar kan stellen.

De contactpersonen van de deelnemende verenigingen worden verzocht in voorkomende gevallen of bij afgelasting direct de organisatie, het scheidsrechtertrio / scheidsrechter en de tegenstander te informeren.

De uitslagen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven via mail aan: info@jongseniorencompetitie.nl of via sms/whatsapp: 06 – 303 908 62.

De organisatie van de Univé Jongsenioren wedstrijden/competitie is in handen van de Stichting Jongsenioren Competitie.

De organisatie kan geen enkele eis tot schadevergoeding, wegens opgelopen letsel tijdens één van de wedstrijden, in welke vorm dan ook, accepteren.

De vereniging verplicht zich tot het betalen van een inschrijfgeld van € 20,– voor het jongsenioren seizoen 2019-2020 (vereniging ontvangt een factuur).

In gevallen, waarin dit reglement/spelregels niet voorziet, beslist de organisatie.