Deelname

De vereniging verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld van €20,- voor de Jongsenioren Competitie. De vereniging ontvangt hiervan een factuur. Tenzij het inschrijfgeld voor seizoen 2020 – 2021 reeds voldaan was.

Samenstelling Team

De selectie voor de competitie heeft de volgende samenstelling:

  • Maximaal 15 spelers;
  • Leeftijd tot en met 22 jaar (op 31 mei 2022 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben);
  • Minimaal 5 spelers Onder19;
  • Maximaal 3 dispensatiespelers, waarvan 2 spelers maximaal 26 jaar oud zijn en 1 speler maximaal 29 jaar oud is;
  • Indien het team geen spelers Onder19 kan opstellen, dan mogen er ook geen dispensatiespelers mee doen.
Contactpersoon

Elke deelnemende vereniging stelt een contactpersoon aan, die namens de vereniging contact heeft met de organisatie en de tegenstander.

De contactpersonen van de deelnemende verenigingen worden verzocht in voorkomende gevallen of bij afgelasting direct de organisatie, het scheidsrechterstrio/de scheidsrechter en de tegenstander te informeren.

De uitslagen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de organisatie via: e-mail of whatsapp/sms

Aanstelling Scheidsrechterstrio Of Scheidsrechter
Poule A

De wedstrijden in poule A worden geleid door een neutraal KNVB scheidsrechterstrio (1 scheidsrechter en 2 assistenten), aangesteld door de organisatie of door de thuisspelende vereniging.

Als het scheidsrechterstrio wordt aangesteld door de organisatie dan wordt hiervoor aan de thuisspelende vereniging een vergoeding gevraagd van € 45,- voor het scheidsrechterstrio.

Indien er een nieuwe datum wordt vastgesteld voor een afgelaste wedstrijd is het geen automatisme dat de organisatie een scheidsrechterstrio beschikbaar kan stellen.

Voor een nieuw vastgestelde datum zal opnieuw een vergoeding betaald moeten worden voor het scheidsrechterstrio.

Het kan voorkomen dat de organisatie geen scheidsrechterstrio aan kan stellen, als dit het geval is zal de thuisspelende vereniging alsnog zelf een onafhankelijk scheidsrechterstrio aan moeten stellen.

Poule B

De wedstrijden in poule B worden geleid door een neutrale KNVB scheidsrechter, aangesteld door de organisatie of door de thuisspelende vereniging.

Elke vereniging dient een eigen assistent-scheidsrechter mee te nemen.

Als de scheidsrechter wordt aangesteld door de organisatie dan wordt hiervoor aan de thuisspelende vereniging een vergoeding gevraagd van € 15,- voor de scheidsrechter.

Indien een nieuwe datum wordt vastgesteld voor een afgelaste wedstrijd is het geen automatisme dat de organisatie een scheidsrechter beschikbaar kan stellen.

Voor de nieuw vastgestelde datum zal opnieuw een vergoeding betaald moeten worden voor de scheidsrechter.

Het kan voorkomen dat de organisatie geen scheidsrechter aan kan stellen, als dit het geval is zal de thuisspelende vereniging alsnog zelf een onafhankelijke scheidsrechter aan moeten stellen.

Kaarten En Schorsingen

Alle gele kaarten tijdens een wedstrijd in de Jongsenioren Competitie, worden voor de volgende wedstrijd kwijtgescholden.

Tijdens de wedstrijd mogen spelers die met een directe rode kaart of met 2x geel van het veld worden gezonden niet vervangen worden door een andere speler.

Spelers die door de scheidsrechter met een directe rode kaart of met 2x geel van het veld worden gezonden, zijn automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd in de Jongsenioren Competitie geschorst. De contactpersoon van de vereniging dient hierop toe te zien.

Speeldata En Locatie

De wedstrijden in de competitie worden door de weeks gespeeld op een dinsdagavond of woensdagavond.

De wedstrijden worden gespeeld op de velden van de thuisspelende verenigingen.

De thuisspelende vereniging bepaald de aanvangstijd.

Afhankelijk van de poule indeling speelt de vereniging minimaal 3 of 4 thuiswedstrijden.

De thuisspelende vereniging zorgt, indien noodzakelijk voor een afwijkend tenue.

Alle wedstrijden duren 2 x 45 minuten.

Tijdens de wedstrijd mag er continue gewisseld worden.

Speelschema

De competitie wordt gespeeld volgens het gepubliceerde schema. Hierbij moet opgemerkt worden, dat door de KNVB vastgestelde competitiewedstrijden of bekerwedstrijden van Onder19, Onder21, Onder23 en Senioren 1 altijd voor gaan.

Naast het bovenstaande is de enige geldende reden om een wedstrijd af te gelasten door “weersomstandigheden”. De organisatie verzoekt in dit geval de spelende verenigingen na te gaan of de wedstrijd omgedraaid kan worden (in plaats van thuis nu uit spelen), lukt dit niet dan dient er in onderling overleg een nieuwe wedstrijddatum vastgesteld te worden.

Voor alle overige afgelastingen die te laat worden doorgegeven, uiterlijk op de donderdagavond voor de te spelen wedstrijd, zal de organisatie in poule A een vergoeding van €30,- (vergoeding scheidsrechterstrio) en in poule B een vergoeding van €10,- (vergoeding scheidsrechter) in rekening brengen bij de vereniging die de wedstrijd niet door laat gaan.

Voor alle wedstrijden die afgelast worden moet binnen 14 dagen na de afgelaste wedstrijd een nieuwe speeldatum in overleg met de tegenstander worden vastgesteld. Indien dit niet lukt zal de vereniging die voor de afgelasting zorgt 3 verliespunten krijgen en zal de uitslag vastgesteld worden op 2-0 of 0-2.

Als een vereniging niet op komt dagen of als een vereniging zich niet aan het reglement heeft gehouden dan wordt de uitslag bepaald op een 2-0 nederlaag.

Bij het niet op komen dagen van een vereniging zal de organisatie in poule A een vergoeding van €60,- (vergoeding scheidsrechterstrio) en in poule B een vergoeding van €20,- (vergoeding scheidsrechter) in rekening brengen bij de vereniging die niet op komt dagen. (Vergoeding vereniging €15,- + vergoeding sponsor €5,- = Totaal €20,- per persoon)

Kampioenschap

De nummer 1 aan het eind van de competitie in poule A1 en poule A2 spelen een finale wedstrijd om het kampioenschap in de A poule. Dit zelfde geldt ook voor de nummers 1 in de poule B1 en poule B2. De winnaars van deze finale wedstrijden worden kampioen en winnen de kampioensschaal.

Is aan het eind van de competitie de stand gelijk, dan wordt de stand bepaald door te kijken naar de hieronder aangegeven mogelijkheden (ook in de aangegeven volgorde):

  1. Het doelsaldo (verrekening van de zelfgemaakte doelpunten en de tegen gekregen doelpunten);
  2. Het totaal aantal zelfgemaakte doelpunten;
  3. Het onderling resultaat.
Vroegtijdig Stoppen/Stopzetten Competitie

Als een deelnemende vereniging tijdens het seizoen zich terugtrekt, dan komen de gespeelde wedstrijden van de terugtrekkende vereniging te vervallen.

Als de organisatie een vervangende vereniging vindt dan zullen alle tegenstanders in de poule uit moeten komen tegen de vervangende vereniging.In overleg tussen de verenigingen dient een speeldatum vastgesteld te worden.

Indien de competitie door omstandigheden (bijvoorbeeld maatregelen opgelegd door de Regering) niet uitgespeeld kan worden dan zal de stand op dat moment op de website gelden als uiteindelijke eindstand van het seizoen.

Bij minder dan 5 gespeelde wedstrijden zal er geen waardecheque uitgereikt worden.

Onvoorziene Omstandigheden

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Organisatie

De organisatie van de Univé Jongsenioren Competitie is in handen van de Stichting Jongsenioren Competitie.

De organisatie kan geen enkele eis tot schadevergoeding, in welke vorm dan ook, accepteren.